Menu

❮ Projectenoverzicht

Smit Gloeidienst (SGD) is een bedrijf dat in staat is om staalwerk spanningsarm te gloeien volgens klantspecifieke eisen.
Voor dit spanningsarm gloeien worden ovens gebruikt met een inhoud van 400 m3 en chargegewichten tot 200 ton. Hierin worden processen uitgevoerd die meerdere dagen in beslag kunnen nemen.

Het was de wens van Smit Gloeidienst om een installatie te hebben, die volautomatisch een proces kan beheren, op afstand te monitoren / bedienen is en in geval van een storing een operator kan waarschuwen.
In samenspraak met Isotron Systems BV is gekozen voor een systeem met een Vision V570 OPLC, die de volgende mogelijkheden bevat:

  • Aansturen van meerdere branders met behulp van een CAN-open verbinding;
  • Een SMS modem voor storingsmelding over RS232;
  • Ethernet aansluiting voor monitoren / bedienen over netwerk / internet;
  • Een papierschrijver die over RS485 de logdata naar de OPLC stuurt;
  • Een ingerichte database voor datalogging, die op afstand is uit te lezen.

Door de eenvoudige structuur binnen het pakket Visilogic is de aansturing van de communicatiemodules eenvoudig te realiseren. Eén blok voor het instellen van de poort, verschillende blokken om de poort aan te roepen.

De gemeten waarden worden opgeslagen in een database binnen de Vision V570. Dit geldt zowel voor de data van de schrijver als de data die rechtstreeks de OPLC wordt ingelezen. Met behulp van het pakket DataXport is deze database uit te lezen en te beheren. Hiermee kan bij elke procesrun de standaarddeviatie van de productie worden geregistreerd en gecontroleerd.

De PID regelaar in Visilogic is een volwaardige regelaar, die eenvoudig is op te zetten en te configureren.
Een aantal eigenschappen binnen deze regelaar zijn:

  • Autotune beschikbaar;
  • Run / pauze om de integraal niet vast te laten lopen bij een processtop;
  • Integraal reset om een proces met een nieuwe configuratie te starten;
  • Er zijn 20 regelkringen in één OPLC beschikbaar.

Voor het project bij Smit Gloeidienst meerder branders aangestuurd in een aantal regelzones.
Elke zone is opgesteld volgens een specifieke regelaarconviguratie. Desgewenst kan de specifieke regeling worden omgeschakeld naar een conventionele regeling.

 

De eenvoud waarmee deze OPLC is te configureren en te programmeren maakt het aantrekkelijk om dit systeem voor meerdere toepassingen te kunnen gebruiken.
De veelzijdigheid wordt mede bepaald door de vele communicatiemogelijkheden en het gebruiken van één enkel pakket voor het programmeren van de code en de HMI toepassingen.